Kalendár primátora

08. 03. – 12. 03. 2021

08.03.2021 (PONDELOK)

 • 08.00 – 08.30 hod. pravidelná porada kancelárie primátora a prednostu
 • 08.30 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
 • 09.00 – 11.30 hod. pravidelné pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
 • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
 • 13.00 – 14.30 hod. stretnutia so zamestnancami
 • 14.30 – 15.30 hod. videohovor – čerpanie Nórskych fondov
 • 15.30 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

09.03.2021 (UTOROK)

 • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
 • 09.00 – 10.00 hod. online pracovné stretnutie – reklamný smog
 • 10.00 – 11.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
 • 11.00 – 12.00 hod. pravidelné pracovné stretnutia so zástupcami spoločností mesta
 • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
 • 13.00 – 14.00 hod. administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod. online pracovné stretnutie – stavebný úrad
 • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie – rozpočet 2021
 • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

10.03.2021 (STREDA)

 • 08.00 – 09.00 hod. videohovor – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
 • 09.30 – 10.30 hod. pracovné stretnutie –  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
 • 11.00 – 12.00 hod. online pracovné stretnutie – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
 • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
 • 13.30 – 14.00 hod. online pracovné stretnutie – gymnastika
 • 14.30 – 15.00 hod. online pracovné stretnutie – Bike park Žilina Hradisko
 • 15.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

11.03.2021 (ŠTVRTOK)

 • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
 • 09.00 – 09.30 hod. online stretnutie – športová infraštruktúra
 • 09.30 – 11.00 hod. stretnutia so zamestnancami
 • 11.00 – 12.30 hod. online pracovné stretnutie – spolupráca pri rozšírení bikesharingu v meste Žilina
 • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
 • 13.30 – 16.00 hod. online konferencia – Klimatická zmena
 • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

12.03.2021 (PIATOK)

 • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
 • 08.30 – 09.30 hod. online pravidelné pracovné stretnutie – Útvar hlavného architekta, Stavebný úrad
 • 09.30 – 12.00 hod. online pravidelná porada vedenia mesta
 • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
 • 13.00 – 14.00 hod. administratíva
 • 14.00 – 15.00 hod. videohovor – komunikácia
 • 15.30 – 16.30 hod. videohovor – Smart Cities klub
 • 16.30 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie