Kalendár primátora

08.02.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. interné pracovné stretnutie – reklamné stavby
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 10.30 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutie – dobrovoľnícke aktivity
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie