Kalendár primátora

07.11.2022 (PONDELOK)

  • 08.00 – 10.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 10.00 – 11.30 hod. pracovné stretnutie – Vodohospodárska výstavba, š. p.
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelná porada s prednostom mestského úradu

Informácie