Kalendár primátora

07.10.2022 (PIATOK)

  • 08.30 – 09.30 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.30 – 11.00 hod. pravidelná porada vedenia
  • 11.00 – 12.30 hod. Beh pre najmenších – odovzdanie ocenení, Námestie Andreja Hlinku, Žilina
  • 12.30 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie