Kalendár primátora

07.10.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. interné pracovné stretnutie
  • 10.00 – 11.00 hod. stretnutie s občanmi
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutia so zamestnancami
  • 14.00 – 17.00 hod. pracovné agenda primátora

Informácie