Kalendár primátora

07.09.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. pracovné stretnutie s riaditeľom Investičnej výstavby a správy ciest Žilina a s generálnym riaditeľom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja
  • 10.30 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – Vodné dielo Žilina a jeho ďalší rozvoj
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 17.00 hod. slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže Záhrada, park, detail roka 2020, Nitra

Informácie