Kalendár primátora

07.07.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline formou videokonferencie
  • 09.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie – SmartCity riešenia v meste Žilina
  • 14.00 – 15.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 15.00 – 15.45 hod. pracovné stretnutie s vedením spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
  • 15.45 – 16.45 hod. pracovné stretnutie s vedením spoločnosti Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o.

Informácie