Kalendár primátora

07.06.2023 (STREDA)

  • 08.00 – 08.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.30 hod. interné pracovné stretnutie – Stavebný úrad
  • 09.30 – 10.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.00 hod. interné pracovné stretnutie – Mestská polícia Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. interné pracovné stretnutie – Dopravný podnik mesta Žiliny
  • 14.00 – 19.00 hod. pracovná cesta Zvolen – pracovná konferencia Únie miest Slovenska – Úloha miest pri budúcom rozvoji Slovenska, Návrh na zmenu financovania samospráv

Informácie