Kalendár primátora

07.06.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. pravidelná porada kancelárie primátora a prednostu
  • 08.30 – 11.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o.
  • 12.00 – 13.00 hod. pracovný obed
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie – Inovačné centrum Žilina
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie