Kalendár primátora

07.04.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 10.00 hod. návšteva Základnej školy s materskou školou Gaštanová Žilina
  • 10.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie