Kalendár primátora

07.04.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. online schôdza – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
  • 09.00 – 11.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 11.00 – 12.00 hod. online stretnutie – Operačný program integrovaná infraštruktúra
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. osobné pracovné stretnutia – poslanci MZ
  • 14:00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie s viceprimátorom mesta
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie MH invest a Žilinská teplárenská
  • 16.00 – 18.00 hod. administratíva

Informácie