Kalendár primátora

07.03.2022 (PONDELOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline
  • 10.00 – 12.00 hod. rokovanie Krízového štábu Okresného úradu Žilina a prizvaných osôb
  • 12.00 – 13.00 hod. preberacie konania stavby „Oplotenie nového cintorína v Žiline“
  • 13.00 – 14.00 hod. obedná prestávka
  • 14.00 – 15.00 hod. zasadnutie Krízového štábu mesta Žilina
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie