Kalendár primátora

07.02.2023 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 09.00 – 09.30 hod. pracovné stretnutie so zástupcami expozitúry NKÚ SR Žilina
  • 09.30 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 14.00 – 16.00 hod. zasadnutie Rady Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie