Kalendár primátora

07.02.2022 (PONDELOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina
  • 09.00 – 10.00 hod. zasadnutie Krízového štábu mesta Žilina
  • 10.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelné pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu

Informácie