Kalendár primátora

06.10.2021 (STREDA)

  • 09.30 – 10.30 hod. pracovné stretnutie a generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Banská Štiavnica
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 17.00 hod. pracovné stretnutia + pracovná agenda primátora

Informácie