Kalendár primátora

06.09.2022 (UTOROK)

  • 08.30 – 10.00 hod. stretnutie s novinármi, Radnica mesta Žilina
  • 10.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – odpadové hospodárstvo
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 15.00 hod. pracovné stretnutie – parkovacia politika – systém kontroly
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovné stretnutie – záujmové združenie Inovia
  • 17.00 – 18.00 hod. pravidelná porada s riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Informácie