Kalendár primátora

06.09.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 10.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Žilinské komunikácie, a. s. Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s. r. o.
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. interné pracovné stretnutia
  • 14.30 – 15.30 hod. pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina
  • 15.30 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie