Kalendár primátora

06.07.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 09.30 hod. slávnostné otvorenie Žilinskej detskej univerzity, Žilinská univerzita v Žiline
  • 10.00 – 11.00 hod. prijatie veľvyslanca Izraela a veľvyslankyne Spolkovej republiky Nemecko pri príležitosti výsadby stromu pokoja obetiam holokaustu, Radnica mesta Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. ceremoniál výsadba stromu pokoja obetiam holokaustu, Židovský cintorín, Žilina
  • 12.00 – 13.30 hod. ukončenie programu výsadby stromu pokoja obetiam holokaustu, Nová synagóga
  • 14.30 – 15.30 hod. pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu v Žiline
  • 15.30 – 16.30 hod. pracovné stretnutie – park Carla Gustava Swenssona
  • 16.30 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie