Kalendár primátora

06.06.2023 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. interné pracovné stretnutie – Mestská knižnica Žilina
  • 09.00 – 10.30 hod. webinár Finančná akadémia, Združenie miest a obcí Slovenska
  • 10.30 – 11.30 hod. interné pracovné stretnutie – Mestský sociálny podnik Žilina
  • 11.30 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. interné pracovné stretnutie – Mestské divadlo Žilina
  • 14.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie