Kalendár primátora

06.04.2022 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 12.00 hod. externé pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 14.30 hod. online úvodná konferencia k projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“
  • 14.30 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie