Kalendár primátora

06.04.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. porada sekretariátu primátora a prednostu
  • 09.00 – 10.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.00 hod. online pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.
  • 11.00 – 12.00 hod. online krízový štáb mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie – Nominácie do pracovných skupín Územia mestského rozvoja
  • 14.00 – 15.00 hod. online rokovanie Komisie výstavby a územného plánovania
  • 15.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie