Kalendár primátora

06.02.2023 (PONDELOK)

  • 07.30 – 08.00 hod. interné pracovné stretnutie
  • 08.00 – 09.30 hod. pravidelná porada vedenia
  • 09.30 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 14.30 – 16.00 hod. pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti MH Teplárenský holding a.s.
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelná porada s prednostom mestského úradu

Informácie