Kalendár primátora

05.12.2022 (PONDELOK)

  • 08.00 – 09.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – Žilinská univerzita v Žiline
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelná porada s prednostom mestského úradu
  • 17.00 hod. podujatie Mikuláš v meste, Mariánske námestie, Žilina

Informácie