Kalendár primátora

05.11.2021 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 10.00 – 10.30 hod. Medzinárodná vedecká konferencia rozvoj Euroregiónu Beskydy XV – virtuálne
  • 10.30 – 12.00 hod. pokračovanie pravidelnej porady vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. pracovné stretnutie s rektorom Žilinskej univerzity v Žiline
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie