Kalendár primátora

05.10.2023 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.30 hod. zasadnutie Kooperačnej rady UMR Žilina
  • 10.30 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. online rokovanie Rady partnerstva Žilinského samosprávneho kraja
  • 14.30 – 15.30 hod. stretnutie s klientmi Úsmev – zariadenie pre seniorov a DSS
  • 15.30 – 17.00 hod. Deň architektúry 2023 ZA – Malí architekti, PASÁ:Ž, Žilina

Informácie