Kalendár primátora

05.10.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutie – spolupráca so stavebný úradom
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutia so zástupcami spoločnosti s podielom mesta
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie