Kalendár primátora

05.09.2022 (PONDELOK)

  • 08.15 – 09.00 hod. slávnostné otvorenie školského roka – Základná škola Vendelína Javorku 32, Žilina
  • 09.00 – 09.30 hod. slávnostné otvorenie školského roka – Základná škola Jarná 20, Žilina
  • 09.30 – 10.30 hod. slávnostné otvorenie školského roka – Súkromná základná škola Felix, Jarná 20, Žilina
  • 10.30 – 11.30 hod. slávnostné otvorenie elokovaného pracoviska Materskej školy J. Závodského 16, Žilina
  • 12.00 – 13.0 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 15.00 hod. pracovné stretnutie – zimná údržba mestských komunikácií
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelná porada s prednostom mestského úradu

Informácie