Kalendár primátora

05.05.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. online porada – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
  • 09.00 – 10.30 hod. pracovný workshop – Komora miestnych samospráv
  • 10.30 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – Integrovaná doprava ŽSK
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. administratíva
  • 14.00 – 15.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovné stretnutie – Komora podnikateľského sektora

Informácie