Kalendár primátora

05.03.2021 (PIATOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.30 hod. online pravidelné pracovné stretnutie – Útvar hlavného architekta, Stavebný úrad
  • 09.30 – 12.00 hod. online pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. administratíva
  • 14.00 – 15.00 hod. videohovor – komunikácia
  • 15.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie