Kalendár primátora

04.11.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 10.30 hod. pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Žilina Invest, s. r. o.
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva spoločnosti Slovena, a. s. Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie – kandidatúra mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie