Kalendár primátora

04.10.2023 (STREDA)

  • 08.30 – 10.00 hod. zasadnutie Komory miestnych samospráva Kooperačnej rady UMR
  • 10.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie