Kalendár primátora

04.10.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.30 hod. stretnutia s vedúcimi odborov mestského úradu
  • 10.00 – 11.00 hod. otvorenie konferencie – 11. medzinárodná konferencia Dopravná infraštruktúra v mestách, Žilinská univerzita v Žiline
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie