Kalendár primátora

04.10.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 10.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutie so zástupcami Okresného súdu v Žiline
  • 11.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutie
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. výsadba lipy – živé pietne miesto na pamiatku obetí Covid – 19, Park Ľudovíta Štúra, Žilina
  • 14.00 – 15.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 17.00 – 19.00 hod. Národný deň kórejskej republiky, Bratislava

 

Informácie