Kalendár primátora

04.06.2021 (PIATOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.30 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta, Stavebný úrad
  • 09.30 – 12.00 hod. pravidelná pracovná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 14.00 – 16.00 hod. zasadnutie Dozornej rady Vlci Žilina
  • 16.00 – 16.30 hod. NEBBIA Workout Bedne Event Zilina 2021

Informácie