Kalendár primátora

04.05.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. administratíva
  • 09.00 – 10.30 hod. pracovné stretnutie – Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – Ministerstvo financií SR, Bratislava
  • 12.00 – 12.30 hod. obedná prestávka
  • 12.30 – 18.00 hod. Snem Únie miest Slovenska, Bratislava

Informácie