Kalendár primátora

04.04.2022 (PONDELOK)

  • 08.00 – 10.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.00 hod. rokovanie Krízového štábu Okresného úradu Žilina a prizvaných osôb k „mimoriadnej situácii“ v súvislosti s vojnou na Ukrajine
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 14.30 hod. pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Žilbyt, s. r. o.
  • 14.30 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 17.00 – 19.00 hod. Oceňovanie pedagogických zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov, Mestské divadlo Žilina

Informácie