Kalendár primátora

04.03.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 09.30 hod. online stretnutie – športová infraštruktúra
  • 10.00 – 11.00 hod. stretnutia so zamestnancami
  • 11.00 – 12.00 hod. online pracovné stretnutie – reklamné stavby
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. online pracovné stretnutie – adaptácia na klimatické zmeny
  • 14.30 – 16.00 hod. online pracovné stretnutie – Európske hlavné mesto kultúry 2026
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie