Kalendár primátora

03.12.2021 (PIATOK)

  • 08.30 – 09.30 hod. pravidelná porada – Stavebný úrad, Útvar hlavného architekta mesta Žilina
  • 09.30 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovné stretnutie – kandidatúra mesta Žilina o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026

Informácie