Kalendár primátora

03.11.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. pracovné stretnutie – sadovnícke úpravy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina, Krajský pamiatkový úrad Žilina
  • 10.30 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutie
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 14.30 hod. stretnutie s občanmi
  • 14.30 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie