Kalendár primátora

03.10.2023 (UTOROK)

  • 08.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 15.00 hod. zasadnutie Komisie športu MZ v Žiline
  • 15.00 – 17.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 17.00 – 18.00 hod. pravidelné stretnutie s riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Informácie