Kalendár primátora

03.09.2021 (PIATOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.30 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.30 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Žilbyt, s. r. o.
  • 14.00 – 16.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 16.00 – 17.30 hod. Community Run, Základná škola, Martinská 20, Žilina

Informácie