Kalendár primátora

03.08.2022 (STREDA)

  • 09.00 – 09.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.30 – 11.30 hod. pracovné stretnutie – činnosť odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovné stretnutie – činnosť Mestského divadla Žilina

Informácie