Kalendár primátora

03.06.2022 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta, Stavebný úrad
  • 09.00 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 17.00 hod. návšteva volebného obvodu č. 7 (Bánová, Závodie, Žilinská Lehota)
  • 17.00 – 19.00 hod. stretnutie s občanmi, Závodie, Školská Jedáleň, Školská ulica 49

Informácie