Kalendár primátora

03.06.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovné stretnutie – stavebný úrad
  • 09.00 – 10.00 hod. pracovné stretnutie – nakladanie s odpadom
  • 10.00 – 12.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.15 – 14.15 hod. návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej Republiky pre SR
  • 14.30 – 15.30 hod. návšteva Ministersky kultúry Slovenskej republiky
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie