Kalendár primátora

03.05.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.30 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
  • 10.00 – 12.00 hod. verejné otvorenie testovania mobilnej nabíjacej jednotky pre elektrické vozidlá – projekt „Urban Mobility Charging“, Žilinská univerzita v Žiline
  • 12.00 – 13.00 hod. pracovný obed
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 14.00 – 18.00 hod. konferencia Inovačný rozvoj regiónov IRR 2022, Sála Žilina (Kinekus)

Informácie