Kalendár primátora

03.05.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. porada sekretariátu primátora a prednostu
  • 08.30 – 09.30 hod. online pravidelné pracovné stretnutie – Útvar hlavného architekta, Stavebný úrad
  • 9.30 – 10.00 hod. Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
  • 10.00 – 12.30 hod. online pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.30 – 13.30 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 15.30 hod. osobná pracovná agenda
  • 15.30 – 17.30 hod. Žilina 2026 – Organizačná štruktúra kultúrnych inštitúcií

Informácie