Kalendár primátora

03.03.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 10.30 hod. online pracovné stretnutie – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. online pracovné stretnutie – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. online pracovné stretnutie – verejný priestor
  • 14.00 – 15.00 hod. online pracovné stretnutie – cyklodoprava
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie – rekonštrukcia nového Bulvára
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie