Kalendár primátora

02.12.2022 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina. Stavebný úrad
  • 09.00 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 18.00 hod. diskusia na tému „Aktuálna politická situácia v regióne Žilina a na Slovensku v kontexte výsledkov komunálnych a regionálnych volieb 2022“, Village resort Hanuliak, Belá

Informácie