Kalendár primátora

02.11.2022 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 09.45 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 10.00 – 11.00 hod. verejné vypočutie kandidátov na člena Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline, Žilinská univerzita v Žiline
  • 11.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutie
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie