Kalendár primátora

02.11.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. interné pracovné stretnutie
  • 10.00 – 12.00 hod. obhliadka budovy Sokolovne, bývalé Kino Úsvit Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovné stretnutie – rozpočet mesta na rok 2022
  • 17.00 – 18.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie